Prescott ottaa sekä kantaa yritysvastuuta ylpeydellä

Yritysvastuumme koostuu toiminnallisesta, sosiaalisesta, taloudellisesta sekä ympäristövastuusta, jotka ovat osa yrityksen kaikkea toimintaa. Prescott Oy:n eettiset periaatteet ohjaavat liiketoimintaa ja kattavat koko arvoketjun aina raaka-aineiden hankinnasta loppuasiakkaaseen saakka.

Tunnustamme toiminnassamme YK:n Global Compactin kymmenen periaatetta:

Ihmisoikeudet (Human Rights)

  • Yritysten tulee tukea ja kunnioittaa yleismaailmallisia ihmisoikeuksia omassa vaikutuspiirissään.
  • Yritysten tulee huolehtia, että ne eivät ole osallisina ihmisoikeuksien loukkauksiin.

Työelämä (Labour)

  • Yritysten tulee vaalia yhdistymisvapautta sekä kollektiivisen neuvotteluoikeuden tehokasta tunnustamista.
  • Yritysten tulee tukea kaikenlaisen pakkotyön poistamista.
  • Yritysten tulee tukea lapsityövoiman käytön tehokasta poistamista.
  • Yritysten tulee tukea työmarkkinoilla ja ammatinharjoittamisen yhteydessä tapahtuvan syrjinnän poistamista.

Ympäristö (Environment)

  • Yritysten tulee tukea varovaisuusperiaatetta ympäristöasioissa.
  • Yritysten tulee tehdä aloitteita, jotka edistävät vastuullisuutta ympäristöasioissa.
  • Yritysten tulee kannustaa ympäristöystävällisten teknologioiden kehittämistä ja levittämistä.

Korruption vastaisuus (Anti-Corruption)

  • Yritysten tulee toimia kaikkia korruption muotoja vastaan, mukaan lukien kiristys ja lahjonta.

Tähän myös > Consivon vastuullisuustekstistä osa..?